Åbn undermenuer...

Omsorgssvigt

Når børn bliver udsat for manglende omsorg og direkte vanrøgt, tales der om omsorgssvigt. Der kan være tale om et aktivt fysisk omsorgssvigt, hvor børn påføres skader ved aktive handlinger, eller om et passivt fysisk omsorgssvigt, hvor forsømmelser fra forældrene medfører, at barnet lider fysisk skade. Desuden opererer man med aktivt psykisk omsorgssvigt, hvor barnet f.eks. konstant udsættes for trusler og afvisning, samt passivt psykisk omsorgssvigt, der hænger sammen med forældrenes manglende evne til at give tryghed og kærlighed.

Læs videre