Åbn undermenuer...

Selvskadelig adfærd

I det senmoderne samfund er det gruppestyrede individ den dominerende socialkarakter. Det gruppestyrede individ spejler sig i omgivelserne og er stærkt afhængig af disse omgivelsers bekræftelse og anerkendelse, fx på Facebook, Instagram og andre sociale medier. Afhængigheden af omgivelserne indebærer samtidigt en angst for de sociale omgivelsers reaktion på de valg, individet foretager. For nogle unge fører det til en konstant følelse af ikke at kunne leve op til omgivelsernes forventninger, hvilket kan føre til selvskadelig adfærd. Ved fx cutting, anoreksi/bulimi og selvmordsforsøg kan den unge opleve den kontrol og sikkerhed, som han/hun mangler i alle andre aspekter af sit liv.

Læs videre