Åbn undermenuer...

Autentisk selv

Den canadiske sociolog Charles Taylor er ophavsmand til dette begreb. I det senmoderne samfund opfattes individet eller selvet ikke som en på forhånd givet størrelse. Individet skal så at sige selv fortælle sin historie og udforme sin valgbiografi. I den sammenhæng gælder det om at være tro mod sig selv, sit eget perspektiv og sin egen originalitet - at finde frem til sit autentiske selv. Denne søgen efter sin egen eksistensbestemmelse kalder Taylor for autencitetens etik.

Læs videre