Åbn undermenuer...

Valgbiografi

Et begreb, der stammer fra den tyske sociolog Ulrich Beck. En valgbiografi – eller ”gør det selv”-biografi – er udtryk for, at vores liv er et åbent projekt, hvori vi selv må vælge og skabe indholdet. Beck mener dog ikke, at senmoderne mennesker har ubegrænset frihed til at vælge deres livsløb, men at valget er afgørende for den måde, hvorpå vi subjektivt forstår og lever vores liv.

 Uddybende forklaring

Et begreb, der stammer fra den tyske sociolog Ulrich Beck. En valgbiografi – eller ”gør det selv”-biografi – er udtryk for, at vores liv er et åbent projekt, hvori vi selv må vælge og skabe indholdet. Mennesker i nutidens samfund forsøger i høj grad at planlægge og udføre deres livsløb med et overordnet formål og eventuelt nogle delmål for øje. Livet kan skabes aktivt af os selv gennem målrettede handlinger og bør ikke betragtes som en ”skæbne” skabt af traditioner eller udefra kommende begivenheder. Beck mener dog ikke, at senmoderne mennesker har ubegrænset frihed til at vælge deres livsløb, men at valget er afgørende for den måde, hvorpå vi subjektivt forstår og lever vores liv.

Individer i det senmoderne samfund oplever da heller ikke, at de har absolut frihed til at vælge og fravælge og efter forgodtbefindende designe deres livsløb og livsstil. Men samfundet opfattes som et ”landskab”, hvori en række kendte livsløb er indtegnet som ”ruter”. Det enkelte menneske har kendskab til betydeligt flere ”ruter” end dem, det oplever som realistiske eller attraktive for sig selv. Valgmulighederne betyder, at den enkelte persons biografi i et vist omfang fjernes fra skolens og andre institutioners bestemmende indflydelse. Beslutninger om uddannelse, arbejde, profession, bosted, partner, antal af børn osv. tages nu i høj grad af den enkelte person. Samtidig fjernes det enkelte individ imidlertid fra de sociale fællesskabers tryghed og gensidige forpligtelser.

Livsplanlægningen er i det senmoderne samfund sammen med det sociale netværk det vigtigste grundlag for vores identitet. Planlægningen er nemlig grundlæggende et spørgsmål om, hvem vi gerne vil være, og hvad vi gerne vil lave.