Åbn undermenuer...

Rolleovertagelse

I sociologen George Meads teori indgår rolleovertagelse som et vigtigt begreb i forbindelse med identitetsdannelse. I legen forestiller barnet sig at være mor, far, lærer etc. Barnet udvikler sig ved at efterligne (imitation) mennesker i dets omgivelser. Mead bruger i den forbindelse begrebet rolleovertagelse og påpeger, at barnet er "en anden for sig selv". Via rolleovertagelsen lærer barnet forskellige roller, og samtidig lærer det at se sig selv ud fra andres synsvinkler. Herved udvikler barnet en vigtig del af sin identitet: selvforståelse, som Mead karakteriserer med begrebet "Me".

Figurer