Åbn undermenuer...

Generationskarakteristikker

Hver generation har sine særlige dominerende karaktertræk. Man taler i denne forbindelse om bl.a. generation X,Y og Z. Identifikationen er sket med baggrund i socialpsykologisk teori. Der er selvfølgelig her tale om stærke forenklinger, hvor der reelt er mange variationer alt efter social, geografisk eller etnisk baggrund.

Generationskarakteristikker kan være vigtige kommunikative redskaber, fx når politikere skal fastlægge en kommunikationsstrategi i forhold til vælgergrupper. Men de er også vigtige for producenter i tilrettelæggelse af marketingskampagner, og endelig er de uundværlige redskaber for arbejdsgivere mht. udvikling af strategier for at tiltrække og fastholde den arbejdskraft, som de har brug for, ikke mindst i perioder med mangel på arbejdskraft.