Åbn undermenuer...

Intimsfære

Et sociologisk begreb, som dækker over privatlivets område. I stedet kan også bruges begrebet privatsfære. Begge begreber står i modsætning til socialsfæren, som er området for sociale relationer i arbejdsliv og i det offentlige rum. I intimsfæren, som typisk er den nære familie/hjemmet, opleves en form for frihed i forhold til socialsfærens normer og spilleregler, idet den sociale kontrol og tvang i intimsfæren ofte er mindre stram. I intimsfæren er man backstage og kan slappe af. Her kan man drøfte livets mening, vise følelser; her kan man dumme sig og være pinlig, uden at det får sociale konsekvenser. Dog kan der også i privatsfæren være tale om autoritære familieformer præget af stærk regulering af medlemmernes følelser og adfærd, således at der heller ikke her er plads til at vise følelser.