Åbn undermenuer...

Stemplingsteori

Teorien, som hører hjemme inden for socialpsykologien, hævder, at det kan blive en selvopfyldende profeti, hvis man f.eks. stempler eller diagnosticerer - personer som afvigere, dumme, uduelige, kriminelle og lign. Ifølge teorien vil den stemplede identificere sig med rollen og ubevidst søge at leve op til denne. Fænomenet lægger sig op af andre begreber som fx stigmatisering, dvs. at blive bærer af et synligt mærke, eller Rosenthal-effekten, opkaldt efter en amerikansk psykolog, der påviste, at enkeltelevers præstationer er afhængige af lærerens positive eller negative forventninger til dem.