Åbn undermenuer...

Gruppestyret individ

Mens individernes adfærd i det traditionelle samfund blev styret af normer og traditioner (det traditionsstyrede menneske), blev adfærden i det moderne samfund styret af det enkelte menneskes indre overbevisning og samvittighed (det indrestyrede menneske). I det senmoderne samfund taler man om, at det gruppestyrede menneske er blevet den dominerende socialkarakter. Det gruppestyrede individ er fleksibelt og omstillingsparat og tilpasser sig sine sociale omgivelser. Det spejler sig i omgivelserne og er stærkt afhængig af disse omgivelsers bekræftelse og anerkendelse, fx på Facebook, Instagram og andre sociale medier. Afhængigheden af omgivelserne indebærer samtidigt en angst for de sociale omgivelsers reaktion på de valg, individet foretager.

Læs videre