Åbn undermenuer...

Adfærd

Menneskelige handlinger, hvad enten der er tale om at man gør noget, siger noget eller på anden måde sender et signal til omgivelserne.  Social adfærd er en del af det sociale samspil; den adfærd, der skal ses i sammenhæng med andre menneskers påvirkninger. Nogle sociologer siger den adfærd til hvilken, der er knyttet forventninger.  Man skelner mellem adfærd, der sigter mod at opnå et bestemt mål (instrumentel adfærd) og adfærd, der er et mål i sig selv (ekspressiv adfærd).