Åbn undermenuer...

Systemverden

Den tyske sociolog Jürgen Habermas' betegnelse for de samfundssfærer, der er styret af særlige færdselsregler som er forskellige fra livsverdenens. Habermas skelner mellem stat og marked inden for systemverdenen. Gevinst- eller nyttemaksimering er den vigtigste færdselsregel på markedet. Overholdelse og anvendelse af regler er den vigtigste færdselsregel i staten. I det senmoderne samfund trænger systemverdene gradvist ind i livsverdenen ifølge Habermas. Systemverdenen "koloniserer" livsverdenen.

Figurer

Læs videre