Åbn undermenuer...

Makrosociologi

På makroniveauet studerer sociologien mere overordnede samfundsstrukturer, fx de magtrelationer, der udgør rammerne for enkeltindividers og gruppers udfoldelsesmuligheder. På mikroniveauet studerer sociologien derimod interaktion inden for små sociale enheder, fx en familie eller andre smågrupper. Der er en gensidig påvirkning mellem de to niveauer, og det er ikke alene makroniveauet, som bestemmer, hvad der sker på mikroniveauet. Således kan mikroniveauet også få betydning for de eksisterende strukturer i samfundet og fx føre til social forandring.