Åbn undermenuer...

Makrosociologi

På makroniveauet studerer sociologi en mere overordnede samfundsstrukturer, fx de magt relationer, der udgør rammerne for enkeltindividers og gruppers udfoldelsesmuligheder. På mikroniveauet studerer sociologien derimod interaktion inden for små sociale enheder, fx en familie eller andre smågrupper.

Få adgang til Samfundsfag.dk