Åbn undermenuer...

Procedurenormer

Mens indholdsnormer konkret præciserer, hvordan mennesker forventes at opføre sig, tænke og føle, handler procedurenormer om, hvordan man skal nå frem til at blive enige om, hvad man skal gøre, tænke og føle. I det senmoderne samfund med den øgede refleksivitet accepterer vi ikke længere uden videre overleverede normer, forestillinger og traditioner – sat på spidsen er alt til diskussion. Derfor får procedurenormer gradvist større betydning.