Åbn undermenuer...

Felt

Den franske sociolog Pierre Bourdieu er ophavsmand til dette begreb. Et felt udpeger et udsnit af det sociale liv, som allerede er struktureret på forhånd. Man kan fx betegne sundhedsvæsenet som et felt, hvor læger, sygeplejersker, sundhedspolitikere m.fl. optræder. Disse aktører bringer alle forskellige former og mængder af kapital (økonomisk, kulturel og social kapital) med sig ind i feltet, og det giver dem ifølge Bourdieu mulighed for at opnå og fastholde magt i det konkrete felt.

Læs videre