Åbn undermenuer...

Mekanisk solidaritet

Et begreb, som anvendes af bl.a. den klassiske sociolog Émile Durkheim. Den mekaniske solidaritet udgør ifølge Durkheim grundlaget for det traditionelle samfund, der holdes sammen af stærke fælles normer og værdier, dvs. af en stærk kollektiv bevidsthed. Overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund er imidlertid ensbetydende med, at den mekaniske solidaritet i stigende grad erstattes af en organisk solidaritet.