Åbn undermenuer...

Organisk solidaritet

Et begreb, som anvendes af bl.a. den klassiske sociolog Émile Durkheim. Mens det traditionelle samfund var præget af en mekanisk solidaritet med stærke fælles normer og værdier, erstattes den mekaniske solidaritet i det moderne samfund af en organisk solidaritet. Denne er ifølge Durkheim en følge af den stigende arbejdsdeling i det moderne samfund. På den ene side øger arbejdsdelingen menneskenes specialisering og individualiserer os. På den anden side øger den individernes afhængighed af hinanden, og dette får det moderne samfund til at hænge sammen.