Åbn undermenuer...

Informationssamfund

I de mest udviklede lande befinder vi os nu i informationssamfundet, som også har en række andre betegnelser - afhængigt af den synsvinkel, man lægger på samfundet: det postindustrielle samfund, det postmoderne samfund, det senmoderne samfund og servicesamfundet. Produktionen er i informationssamfundet tilpasset individuelle forskelle i behov. Arbejdsdelingen er præget af selvstændige netværk, f.eks. selvstyrende grupper. Styringen er ikke baseret på ordrer, men på holdningspåvirkninger, målstyring og incitamenter.  Klasserne er mindre polariserede nogle mener, de slet ikke findes. Der er en relativ stor differentiering inden for den enkelte klasse. Informationssamfundet er præget af en stor og voksende servicesektor. Udover den voksende servicesektor er informationssamfundet kendetegnet ved, at videnskab, uddannelse og informationer får en markant øget betydning. Det postindustrielle samfund er således i vid udstrækning et videns- og informationssamfund.