Åbn undermenuer...

Udlejring

I sociologen Anthony Giddens' teori er udlejring af sociale relationer et centralt begreb. Det henviser til den proces i det senmoderne samfund, hvor sociale relationer løsrives fra hverdagslivet og overføres til det, han kalder abstrakte systemer. Arbejdsliv og produktion er udlejret til pengetransaktioner.

En anden vigtig form for udlejring er afhængigheden af såkaldte ekspertsystemer, der har overtaget væsentlige funktioner fra hverdagslivet, hvad enten det drejer sig om børnepasning, ældrepleje, sundhed, osv.

Figurer