Åbn undermenuer...

Udlejring

I sociologen Anthony Giddens' teori er udlejring af sociale relationer et centralt begreb. Det henviser til den proces i det senmoderne samfund, hvor sociale relationer løsrives fra hverdagslivet og overføres til det, han kalder abstrakte systemer.

Få adgang til Samfundsfag.dk

Figurer

Læs videre

Se alle 3
Sociologi ABC
Sociologi i ABC-serien med progression på tre niveauer....
Sociologi og modernitet
Denne grundbog til sociologiske og socialpsykologiske...
Liv i Danmark
Liv i Danmark er den mest anvendte bog til samfundsfag...