Åbn undermenuer...

Produktionsforhold

Karl Marx' betegnelse for de rammer, inden for hvilke mennesker producerer deres livsfornødenheder. De vigtigste produktionsforhold er ejendomsretten og arbejdsdelingen i et samfund. I fx det kapitalistiske samfund er produktionsforholdene karakteriseret ved, at virksomhedsejerne ejer produktionsmidlerne og bestemmer, hvad der skal produceres, og hvordan det skal produceres. Et samfunds produktionsforhold og produktivkræfter udgør tilsammen det, Marx betegner som en produktionsmåde.

Læs videre