Åbn undermenuer...

Produktivkræfter

Karl Marx’ betegnelse for de menneskelige og materielle faktorer, der ligger til grund for menneskers produktion af deres livsfornødenheder. De vigtigste produktivkræfter er menneskene med deres arbejdskraft og viden om, hvordan man behersker naturen. Hertil kommer så de materielle faktorer: maskiner/arbejdsredskaber og råstoffer. Marx´ produktivkræfter svarer nogenlunde til produktionsfaktorer. Produktivkræfterne udgør sammen med produktionsforholdene det, Marx betegner som en produktionsmåde.