Åbn undermenuer...

Adfærdsteori

Kaldes også for behaviorisme. Behaviorismen er en videnskabelig teori og metode til at studere menneskelig adfærd. Behaviorismen beskæftiger sig med det, der kan iagttages, og forholder sig f.eks. ikke til, hvad der sker inden i hovedet på en person eller til abstrakte størrelser som bevidsthed, psyke eller mentale processer. Mennesket opfattes som et relativt ubeskrevet blad. Tanker, følelser og adfærd er i overvejende grad et resultat af indlæring og miljø. Behaviorismen arbejder med systematisk indsamlede data og iagttagelser af menneskelig adfærd, hvorfra der kan udledes lovmæssigheder ved udefra kommende påvirkning, reaktioner og konsekvenser heraf. Data indsamles bl.a. gennem stimulus-respons eksperimenter.

Den behavioristiske tilgang til studiet af menneskelig adfærd har især slået an i amerikansk forskningstradition med fokus på virkninger af straf, indlæringsstrategier og lign.

Læs videre