Åbn undermenuer...

Mikrosociologi

På mikroniveauet studerer sociologien interaktion inden for små sociale enheder, fx en familie eller andre smågrupper, mens sociologer på makroniveauet studerer mere overordnede samfundsstrukturer. Der er en gensidig påvirkning mellem de to niveauer, således at fx mikroniveauet kan få betydning for de eksisterende strukturer i samfundet og kan føre til social forandring.