Åbn undermenuer...

Individualisme

Individualisme er for det første resultatet af den individualiseringsproces, som slog igennem i slutningen af 1800-tallet sammen med industrialiseringen og urbaniseringen. Herved blev individets traditionelle bånd til familie, klasse og fællesskaber gradvist nedbrudt. Individualiseringsprocesserne er yderligere accelereret med senmodernitetens gennembrud ved slutningen af 1900-tallet.

For det andet er individualisme et grundtræk i den liberalistiske økonomiske og politiske ideologi. Liberalisterne antager, at mennesker er selvstændige, stærke, fornuftige og egoistiske, og derfor lever vi kun i samfund af praktiske grunde. Enhver har ifølge liberalisterne ret til at forfølge sine egne mål, så længe det ikke går ud over andre individers udfoldelsesmuligheder. En statsmagt af meget begrænset størrelse (en natvægterstat) kan tage sig af at løse evt. konflikter.

Læs videre