Åbn undermenuer...

Normer

En social norm angiver, hvilken adfærd, der forventes af et individ i en bestemt social situation. I den enkelte gruppe eller samfund er der normer, der er generelle for alle medlemmer af gruppen, og normer, der er specifikt knyttet til bestemte sociale roller. Normer indlæres gennem socialisationsprocessen. I den sammenhæng vil mange normer blive internaliseret, dvs. indlært, således at de opleves som en del af en selv og ikke som en tilpasning til andres forventninger. Kvinder og mænd kan have forskellig opfattelse af, hvilke normer der skal tilstræbes indlært i børneopdragelsen.