Åbn undermenuer...

Sanktioner

Reaktioner på adfærd. Sanktioner kan være positive (belønning) eller negative (straf). Negative sanktioner udøves, når adfærden bryder med gældende normer i en sådan grad, at gruppens eller samfundets tolerancegrænse overskrides. Der kan bruges sanktioner både i forbindelse med overtrædelse af formelle og uformelle normer.

Figurer

Læs videre