Åbn undermenuer...

Etzioni, Amitai

Den israelsk-amerikanske sociolog Amitai Etzioni (1929-) er en fremtrædende repræsentant for den kommunitaristiske sociologi. Kommunitarismen betoner betydningen af individernes tilknytning til og forpligtelser over for sociale fællesskaber, og den kritiserer den liberalistiske individualismes ”mig først”-holdning, som ifølge Etzioni truer med at splitte samfundet. Mens liberalisterne antager, at individer selvstændigt træffer valg ud fra rationelle kalkuler, antager Etzioni, at mennesker for det første træffer valg af såvel mål som midler på basis af værdier og følelser. For det andet antager han, at valgene af mål og midler i vid udstrækning bestemmes af de sociale kollektiver, mennesker er medlemmer af, fx kammeratskabsgrupper, arbejdsfællesskaber og etniske grupper.