Åbn undermenuer...

Kommunitarisme

En politisk ideologi, der betoner betydningen af individernes tilknytning til og forpligtelser over for sociale fællesskaber, f.eks. et lokalsamfund eller et arbejdsfællesskab, som den faktor der holder samfundet sammen, hvor den liberalistiske individualisme og velfærdsstatens upersonlige forsorg truer med at splitte samfundet. Den kommunitaristiske tankegang præger såvel nogle nykonservative som nogle moderne centrumpolitiske programmer.