Åbn undermenuer...

Revolutionær socialisme

Revolutionær socialisme fører især sine aner tilbage til Karl Marx (1818 1883), der stillede en stor teori op om, at kapitalismen er en historisk fase i produktionsmådernes udvikling. Kapitalismen vil altså på et tidspunkt i fremtiden blive afløst af socialisme, ligesom tidligere feudalismen blev afløst af kapitalisme.

Kapitalismen indeholder modsætninger, som den får stigende problemer med at overvinde. Det er fx modsætningen mellem en stadigt mere samfundsmæssig produktion og privat tilegnelse af merværdi. Det er modsætningen mellem en voksende klasse af proletariserede og en stadigt rigere overklasse. Modsætningerne vil logisk set føre mod en revolution, når klassekampen skærpes. Revolutionen kommer dog ikke af sig selv, men afhænger af bevidsthedsniveauet i arbejderklassen.

 

 

Figurer