Åbn undermenuer...

Socialdarwinisme

Socialdarwinisme er darwinismens survival of the fittest (den bedst egnede overlever) overført på samfundsforhold. Ifølge den darwinistiske teori vil naturens udvælgelsesprincip indebære, at de bedste af muterede gener vil blive ført videre i kommende generationer af arten, idet de jo får de bedste overlevelsesmuligheder og dermed vil få mere afkom til at gå videre, end de svagere eksemplarer af arten.

Overført til sociale forhold kan socialdarwinisme indebære eugeni: stræben efter en bedre art eller race. Hvis man lader være med at give socialhjælp og på andre måder hjælpe svage individer til at overleve, vil kun de biologisk stærke og intelligente overleve, og menneskematerialet i samfundet vil blive bedre. Det var ikke Darwin selv, der lavede disse teorier om eugeni, men folk, der var inspireret af den darwinistiske lære om arternes oprindelse igennem tilpasning til naturen.

I international politik indebærer en socialdarwinistisk synsvinkel, at de stærkeste stater i alles kamp mod alle har en naturlig ret til at dominere de svagere stater.