Åbn undermenuer...

Revisionisme

Revisionisme bruges om en tankeretning eller bevægelse, der renoncerer på politiske mål i forhold til en oprindelig retning eller bevægelse. Udtrykket er fx blevet brugt om socialister, der reviderer det oprindelige indhold i den socialistiske ideologi i en mere reformorienteret eller moderat retning (jf. Socialdemokratiet) i modsætning til den revolutionære socialisme.

Revisionisme er også et begreb, der ofte er blevet brugt af historikere, som foretager en kritisk genundersøgelse af etablerede historiske redegørelser/fortællinger. Der kan også være tale om en egentlig benægtelse af påstået formodede historiske fakta. Det har man fx i den såkaldte holocaust-revisionisme, hvor nogle historikere har benægtet, at jødeudryddelserne overhovedet fandt sted som hidtil antaget.