Åbn undermenuer...

Basis-overbygnings-model

Begreberne basis og overbygning - og forholdet mellem disse - spiller en central rolle i marxistisk teori. Samfundets basis er det økonomiske grundlag: 1. produktivkræfterne, dvs. de redskaber, der bruges i produktionen, herunder især den menneskelige arbejdskraft. 2. Produktionsforholdene, som er de måder, produktionen er organiseret på, dvs. ejendomsforholdene til produktionsmidlerne. 3. Produktionsbetingelserne, dvs. råstoffer og almene miljømæssige betingelser for produktionen.

Overbygningen består af de herskende juridiske, politiske, ideologiske og sociale forestillinger og institutioner i samfundet, som afspejler forholdene i basis. Basis og overbygning kan gensidigt påvirke hinanden, idet de står i et dialektisk forhold til hinanden, men overbygningen kan kun ændres på afgørende måde, hvis der sker ændringer i basis, hvilket ifølge teorien må ske gennem klassekamp.

Figurer