Åbn undermenuer...

Negativ frihed

Negativ frihed handler om individets ret til at være fri for andres indblanding. Individet er så stærkt, selvstændigt og fornuftigt, at den enkeltes frihed bedst udleves, når man selv får lov til at bestemme og dermed har muligheden for at forfølge sine mål. Begrebet negativ frihed knytter sig dermed til den klassiske liberalistiske ideologi.