Åbn undermenuer...

Socialisme

En vidt forgrenet ideologisk strømning, der generelt lægger vægt på en forholdsvis ligelig eller i det mindste socialt afbalanceret fordeling af samfundsgoderne. Socialismen har historisk været stærkt forbundet med marxismen og med arbejderbevægelsen, hvor den ofte har rivaliseret med kommunismen. Den marxistiske socialisme forestillede sig oprindeligt socialismen som et samfund, hvor produktionsmidlerne var kollektivt ejet (evt. statsejendom), og markedsøkonomien erstattet af en centralt dirigeret planøkonomi.

Figurer