Åbn undermenuer...

Konservatisme

En politisk ideologi, der lægger vægt på at bevare det, som man opfatter som de centrale værdier og sociale strukturer i et samfund (f.eks. familien, kirken og fædrelandet) enten uændret eller i form af en langsom og gradvis udvikling. Konservatismen ser samfundet som en organisk helhed (samfundslegemet), hvis dele supplerer hinanden og tjener hver sit funktionelle formål, og afviser således tanken om grundlæggende interessekonflikter.  Konservatismen opstod som reaktion på den franske revolutions udskejelser i forsøget på at konstruere et nyt samfund ud fra abstrakte ideologiske principper og lægger i stedet vægt på lov og orden og en gradvis og rolig (evolutionær) samfundsudvikling.