Åbn undermenuer...

Ideologi

En ideologi er et sæt af mere eller mindre systematisk sammenhængende idéer. Der kan være tale om en politisk ideologi, men også om fx en religion eller en filosofisk tankegang. Nogle ideologier er idé-systemer, hvor der er en logisk sammenhæng mellem de forskellige idéer, mens andre er idé-komplekser, hvor idéerne er mere løst sammenhængende.

En politisk ideologi består af tre dele: Nogle antagelser om, hvordan det samfund, man lever i, faktisk er indrettet, nogle vurderinger af, hvordan det gode samfund bør se ud, og endelig en opfattelse af, hvilke midler man skal anvende for at komme fra det aktuelle samfund til det gode samfund hvis man altså er utilfreds med det aktuelle samfund. En politisk ideologi kan altså bruges til at forsvare eller kritisere det bestående samfund.

I marxistisk teori defineres en ideologi på en helt anden måde, nemlig som en tilsløring af klasseinteresser. At have borgerlig ideologi vil fx sige, at man udtaler sig om, at det er godt at eje og at have markedsøkonomi, og det gør man, fordi det er i ens interesse. Ideologien er et slør for interessen.

Figurer