Åbn undermenuer...

Racisme

Ideologier, der bygger på den opfattelse, at der er afgørende forskelle på forskellige menneskeracers intelligens og moral. Derfor bør deres samfundsmæssige rettigheder og pligter heller ikke være ens. Racismen var en integreret del af den tyske nazisme og af det sydafrikanske apartheid-styre. Racismen var vidt udbredt i europæisk kultur frem til 1945 og byggede oprindeligt på en bestemt udlægning af kristendommen og senere på nogle vulgærdarwinistiske biologiske forestillinger. Det er i dag almindelig anerkendt, at alle mennesker i biologisk forstand tilhører samme race. Racismebegrebet er i stedet blevet et skældsord, der retter sig mod diskrimination i almindelighed og modvilje mod fremmede i særdeleshed.