Åbn undermenuer...

Civilreligion

Et sæt af verdslige forestillinger, symboler og ritualer, som knytter et folk sammen i et fællesskab. En civilreligion kan muligvis erstatte det, vi normalt forstår ved religion, ved at skabe et moralsk værdigrundlag for en stat. Forestillingerne, symbolerne og ritualerne forholder sig både til den pågældende nations fortid, nutid og fremtid, og de går på tværs af eventuelle kulturelle, etniske, religiøse og politiske skel mellem forskellige grupper i befolkningen.

 

USA's symbolverden, ritualer og traditioner har fx karakter af en civilreligion. I Hofstedes løgmodel er det yderste lag netop symboler (Stars and Stripes, Frihedsgudinden, nationalmelodien). Det andet lag omhandler helte i kulturen (brandmænd, sportsfolk, tidligere præsidenter), mens det tredje lag udgøres af ritualer (fejring af uafhængighedsdagen den 4. juli, Thanksgiving, Memorial Day, præsidentens State of the Union-tale). I det fjerde og sidste lag er vi inde ved kulturens kerneværdier (USA er et udvalgt land, hver enkelt er ansvarlig for sin egen lykke, man kan altid forbedre sin situation ved hårdt arbejde, det er bedst med en så lille regering som muligt).