Åbn undermenuer...

Harmoniopfattelse

En harmoniopfattelse vil sige, at man opfatter samfundet som grundlæggende præget af harmoni mellem de forskellige grupperinger/sociale klasser. Fx udtrykker konservatismen en harmoniopfattelse. I modsætning hertil kan man se samfundet som præget af konflikt.

Harmoniopfattelsen kaldes sommetider for konsensus. Konsensus bliver ofte gennemtvunget i og med, at der fx i parlamentet laves beslutninger ved flertalsafstemning. Er man demokrat, er man nødt til at respektere den således vedtagne beslutning. Uenighed kan dog blive ved med at eksistere uudtalt eller underneden. En harmoniopfattelse vil ofte gå videre end konsensus i denne betydning. Ved harmoni kan forstås, at modstående interesser kommer overens, eller ligefrem ophæves helt. Det er et synspunkt, man finder i den korporative statsopfattelse, hvor samfundet ses som en organisme, hvori de forskellige dele må spille sammen for det fælles bedste.