Åbn undermenuer...

Almenvellet

Begrebet har ikke noget helt præcist indhold, men betegner en forestilling om det fælles bedste for et givet fællesskab. I den liberale politiske tradition betegner almenvellet nærmest den samfundstilstand, der er til størst mulig nytte for flest mulige individer, mens almenvellet i den radikale og socialistiske politiske tradition anses for at besidde en selvstændig kvalitet hævet over de individuelle interesser og modsætninger. I den danske grundlov betegner almenvellet de almene samfundshensyn, der kan begrunde krænkelse af andre og mindre tungtvejende rettigheder, f.eks. ekspropriation af privat ejendom af hensyn til almenvellet.