Åbn undermenuer...

Privat ejendomsret

Den private ejendomsret er sikret i Grundloven:

§ 73, Stk. 1.
Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Denne bestemmelse kom ind ved grundlovsændringen i 1953. Det kan diskuteres, hvor omfattende beskyttelsen af den private ejendomsret skal være. Det er bl.a. en politisk-ideologisk strid. Der er liberalister, der har villet gøre ejendomsretten til en del af naturretten, hvor man på venstrefløjen i højere grad vil se den som en social konstruktion.

Marxister ser ejendomsretten, når det gælder eje af kapital, som en del af udbytningsforholdet mellem kapital og arbejdskraft. Det er en del af det kapitalistiske samfunds juridiske overbygning. I feudale samfund har man mange steder fælleseje, fx i landsbyfællesskabet i det traditionelle samfund. Kapitalismen fungerer med en mere individualiseret ejendomsret.