Åbn undermenuer...

Absolut flertal

Det bærende begreb i den demokratiske beslutningsproces kan have flere forskellige udformninger. Simpelt flertal for et forslag betyder flere stemmer for end imod uanset blanke stemmer. Hvis et flertal af de stemmeberettigede stemmer for, så taler man om absolut flertal. Hvis ja-stemmerne overstiger en på forhånd fastsat høj procent (f.eks. to tredjedele eller tre fjerdedele) så taler man om kvalificeret flertal.

Læs videre