Åbn undermenuer...

Rigsret

En rigsret er en domstol, hvor der føres proces imod et lands øverste ledelse. I den amerikanske forfatning kaldes det impeachment, som indebærer, at Repræsentanternes Hus indklager den siddende præsident for Senatet og fører sag imod denne med krav om hans afgang.

I den danske grundlov (§59) er rigsretten beskrevet således:
Rigsretten består af indtil 15 af de efter embedsalder ældste ordentlige medlemmer af rigets øverste domstol og et tilsvarende antal af folketinget efter forholdstal for 6 år valgte medlemmer. For hver af de valgte vælges en eller flere stedfortrædere. Folketingets medlemmer kan ikke vælges til eller virke som medlemmer af rigsretten.

Rigsretten består altså af Højesteretsdommere plus 15 mere valgt af Folketinget. Dens opgave er at dømme i sager imod ministre og/eller ifølge Grundloven i sager om forbrydelser imod staten. Den er sjældent brugt i Danmark, da det parlamentariske ansvar og almindeligt ministeransvar har været tilstrækkelige til over for ministrene.

I USA, hvor man ikke har parlamentarisme, er impeachment adskillige gange blevet anvendt som trussel og dermed middel i den politiske proces, men er sjældent blevet konkret gennemført.