Åbn undermenuer...

Minister

Minister bruges om en politisk udnævnt leder af et ressortområde i en regering. Man har fx en miljøminister, der tager sig af miljøspørgsmål, en udenrigsminister, der står for udenrigspolitikken og leder udenrigsministeriet osv. Undertiden udnævnes også ministre uden portefølje. Det er altså en minister uden et bestemt ressortområde. Vedkommende kan tage sig af ad hoc-opgaver eller være udnævnt af statsministeren af forskellige grunde og evt. til særlige opgaver. En minister er altså leder af ministeriet og indgår på lige fod i regeringen med andre ministre. Statsministeren er chef for den samlede regering.

En minister udøver politisk ledelse af sit ministerium. Det er ministeren, der udstikker de politiske retningslinjer, og som er politisk ansvarlig over for Folketinget. Embedsmændene, fra departementschefen og nedefter, skal følge ministerens retningslinjer og ledelse. Embedsmændene er principielt upolitiske. De skal redeligt fremlægge sagsbehandling og rapporteringer på en måde, der klæder ministeren på til besvarelse af spørgsmål i Folketinget og andre opgaver.

 

 

Læs videre