Åbn undermenuer...

DHondts metode

Metode til at omsætte stemmer til mandater ved forholdstalsvalg. Der laves en tabel, hvor partiernes stemmetal divideres med 1, 2, 3, 4, 5 osv. Største tal får første mandat, og kan så ikke bruges mere. Næststørste tal får andet mandat, hvorefter det heller ikke kan bruges mere. Således fortsættes, indtil alle mandater er fordelt. Metoden favoriserer de store partier noget.  Metoden anvendes i Danmark ved kommunal-, regions- og EU-valg, samt ved fordeling af kredsmandater i storkredsene ved valg til Folketinget. Her efterfordeles tillægsmandaterne imidlertid for at opnå en korrekt forholdsmæssig fordeling på landsbasis. Det sker vha. største brøks metode.

Læs videre