Åbn undermenuer...

Jordskredsvalget i 1973

Jordskredsvalget i 1973 kaldes sådan, fordi det parlamentariske mønster af partiet i Folketinget blev kraftigt ændret. Ind kom to nye partier, Fremskridtspartiet og Centrumdemokraterne, med henholdsvis 28 og 14 mandater. Kristendemokraterne (Kristeligt Folkeparti, som det hed dengang) og Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) kom ind med henholdsvis 6 og 7 mandater. Nogle af de etablerede partier gik meget kraftigt tilbage. Det gjaldt fx Socialdemokratiet (fra 70 til 46 mandater) og Det konservative Folkeparti, der næsten halverede sit mandattal.

Fremskridtspartiet kom ind på en protestbølge. Folk var irriterede over stigende skattetryk og formentlig for meget formynderi og bureaukrati i velfærdsstaten Danmark. Skattetrykket målt som skatter og afgifter i pct. af BNP (den samlede produktion) var faktisk steget kraftigt i årene inden. Centrumdemokraterne var en slags udbrydere fra Socialdemokratiets højrefløj, stiftet af den tidligere Gladsaxe-borgmester Erhard Jacobsen. Han havde gjort sig kendt som en stærk fortaler for velfærd i Gladsaxe som mønsterkommune, kombineret med en parcelhuse og campingvogne til folket linje.

Jordskredsvalget var også et valg, hvor værdipolitikken manifesterede sig kraftigt. Erhard Jacobsens højrelinje i Socialdemokratiet var i høj grad værdipolitisk. De relativt vellønnede arbejdere med gode jobs havde ikke noget at skamme sig over, når de vaskede deres campingvogne bag ligusterhækkene. Samtidig var Erhard Jacobsen med til at drive klapjagt på røde lejesvende i Danmarks Radio. Det skete bl.a. gennem organisationen Aktive Seere og Lyttere, der gennemså og hørte alle fjernsyns- og radioprogrammer, hvad der ikke var en helt uoverkommelig opgave i monopolmediets tidsalder. Mogens Glistrups (lederen af Fremskridtspartiet) opgør med papirnusseri (bureaukrati), høje skatter og formynderi i den offentlige sektor var værdipolitisk. Venstrefløjen var også engageret i værdipolitisk oprustning, når de sluttede op om DKP. SF havde slugt kameler som parlamentarisk støtteparti for en socialdemokratisk mindretalsregering 1971-73.

 

 

Læs videre