Åbn undermenuer...

Forvaltning

Forvaltning er i Danmark et ord, der bruges om den offentlige administration. Ud over ministerierne udgøres den offentlige forvaltning af en række mere eller mindre uafhængige statslige institutioner. Hertil kommer kommuner og regioner.

Det interessante i politologisk sammenhæng er forholdet mellem politik og forvaltning. Der plejer man at sige: Politikere styrer politisk, embedsmænd udfører politikken. Politikere afstikker de politiske signaler og foretager politiske valg. Embedsmænd fremlægger politiske alternativer, politikerne kan vælge imellem. De skal afvente den politiske prioritering, der formuleres politisk.

I vore dage er virkeligheden ofte en anden. Moderne toppolitikere ønsker ofte topembedsmænd, der har politisk fornemmelse, og som kan hjælpe dem i formuleringen af politikken.

 

 

 

Læs videre