Åbn undermenuer...

Region

Område eller landsdel. Ved kommunalreformen i 2007 blev de 14 amtskommuner afløst af fem nye regioner (Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland). Driften af sygehusene og enkelte andre mindre opgaver overgik til de nye regioner, der ledes af et politisk valgt regionsråd med en formand. Regionerne har i modsætning til kommunerne og de gamle amter ikke egen skatteudskrivning. Regionernes udgifter skal finansieres ved bloktilskud fra staten og betalinger fra regionens kommuner.

På EU-niveau er medlemslandene delt op i regioner. Man har oprettet et særligt Regionsudvalg, som er høringsorgan for repræsentanter fra kommuner, regioner og delstater. EU's opdeling i regioner er også basis for tildeling af midler til mindre udviklede regioner, den såkaldte regionalstøtte.

Læs videre