Åbn undermenuer...

Autonom

Noget eller nogen, som er selvstyrende i betydningen ikke underlagt regler eller styring af ydre magthavere. I 1990'erne kom ordet til at betegne politisk militante venstrerevolutionære og anarkistiske ungdomsgrupper i nogle europæiske storbyer. I Danmark findes en autonom subkultur i København omfattende nogle hundrede aktivister.