Åbn undermenuer...

Råd og nævn

En stor del af den daglige administration, herunder udvikling af nye tiltag og reguleringer, i Danmark foretages af en lang række råd, nedsat af regering og folketing. Hensigten er at inddrage både eksperter og interesseorganisationsrepræsentanter. Der er desuden en række nævn, der typisk fungerer som klageinstanser, hvor der kan klages over administrative afgørelser. Som eksempel kan nævnes Miljøankenævnet, hvor der kan klages over miljøafgørelser.

Som eksempel på et råd kan nævnes Danmarks Erhvervsråd, der blev nedsat af regeringen i 2002. Det har en formand og 14 medlemmer udpeget af regeringen og for en dels vedkommende efter indstilling fra involverede interesseorganisationer. Rådets opgaver er foranstaltninger til erhvervsfremme, herunder:

  1. at forbedre og udbygge rammevilkårene for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel,
  2. at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt og
  3. at fremme den regionale erhvervsudvikling. 

Et andet kendt råd, der blev indført af VK-regeringen tidligt efter dens tiltræden i 2001, var Globaliseringsrådet, der kom med anbefalinger til, hvordan Danmark kan drage fordel af globaliseringen. I 2009, efter Lars Løkke Rasmussens tiltræden som ny statsminister, nedlagdes Globaliseringsrådet. Det blev erstattet af Vækstforum, med et skifte i fokus i forhold til Globaliseringsrådet, men med mange af de samme opgaver, dvs. tilpasning af Danmark til globaliseringens og vækstøkonomiens udfordringer.