Åbn undermenuer...

Autoritet

Et lydighedsforhold mellem to aktører (personer, grupper, institutioner), hvor den ene part er genstand for indflydelse, og hvor retten til at øve pression er accepteret af den, indflydelsen rettes imod. Det er en form for magt, som besiddes eller udøves i kraft af myndighed baseret på f.eks. alder, viden eller officiel kompetence. Autoritetsforhold er en vigtig bestanddel af de bindeled, der føjer grupper og institutioner sammen, og som gør et ordnet samfundsliv muligt.

Læs videre